Tuyên bố Hà Nội: Lấy người dân làm trung tâm!

Kinh nghiệm trong việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ cho thấy chỉ với ý chí chính trị, sự lãnh đạo mạnh mẽ và vai trò làm chủ của quốc gia mới có thể đạt được những cam kết quốc tế.

Tuyên bố Hà Nội: Lấy người dân làm trung tâm! - ảnh 1
Chủ tịch IPU-132 Nguyễn Sinh Hùng tuyên bố thông qua văn kiện chính thức của IPU-132

Trong ngày làm việc cuối cùng vào chiều 1/4, Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU-132) đã bế mạc và Tuyên bố Hà Nội đã chính thức được thông qua.

Sau khi tiến hành các thủ tục, Chủ tịch IPU-132, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng đã tuyên bố thông qua Nghị quyết của Ủy ban thường trực về Hòa bình và An ninh quốc tế về “Chiến tranh mạng: Mối đe dọa nghiêm trọng với hòa bình và an ninh thế giới;” Nghị quyết của Ủy ban thường trực về Phát triển bền vững, Tài chính và Thương mại “Định hình cơ thế mới về quản trị nước: Thúc đẩy hành động của Nghị viện trong vấn đề nước và vệ sinh;” Nghị quyết của Ủy ban thường trực về Dân chủ, Nhân quyền “Luật pháp quốc tế trong mối quan hệ với chủ quyền quốc gia: Không can thiệp vào công việc nội bộ và nhân quyền.”

Các đại biểu đã nghe một số báo cáo khác của Ủy ban thường trực về Dân chủ, Nhân quyền; Ủy ban thường trực về các vấn đề của Liên hợp quốc; nghe báo cáo về chuyến đi thực địa đến làng UNICEF ở Hà Nội, trong đó các nghị sỹ từ 16 quốc gia đã đi thăm bốn trung tâm bảo vệ và chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em.

Đặc biệt, sau khi Chủ tịch IPU Saber Chowdhury trình bày những điểm chính của Tuyên bố Hà Nội, Chủ tịch IPU-132 Nguyễn Sinh Hùng tuyên bố thông qua văn kiện chính thức của IPU-132. Lời nói đầu của Tuyên bố nhấn mạnh: “Chúng ta, nghị sỹ đến từ 133 nước và 23 tổ chức nghị viện quốc tế và khu vực, tề tựu tại Hà Nội, Việt Nam đã xem xét lại các mục tiêu phát triển bền vững đang nổi lên và xem xét vai trò của mình để đạt được các mục tiêu này. Đây là Tuyên bố của chúng ta.”

Tuyên bố nhấn mạnh: Mặc dù đã đạt được nhiều tiến bộ về công nghệ, y tế, tri thức và của cải vật chất, nhưng sự chênh lệch đã tồn tại từ rất lâu về kinh tế và xã hội vẫn đang ngày càng tăng, gây tổn hại cho toàn bộ hành tinh, nhiều nước trên thế giới chưa được hưởng thành quả của sự phát triển.

Tuyên bố Hà Nội cũng nêu rõ: Kinh nghiệm trong việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ cho thấy chỉ với ý chí chính trị, sự lãnh đạo mạnh mẽ và vai trò làm chủ của quốc gia mới có thể đạt được những cam kết quốc tế. Là nghị sỹ, chúng ta có nghĩa vụ phải hành động.

Tuyên bố khẳng định lại tầm nhìn về sự phát triển bền vững lấy người dân làm trung tâm dựa trên việc thực hiện tất cả các quyền con người, nhằm xóa nghèo dưới mọi hình thức, và xóa bỏ bất bình đẳng, từ đó trao quyền cho mỗi cá nhân phát huy được hết tiềm năng của họ. Điều này đòi hỏi phải có hòa bình và an ninh quốc tế, dựa trên sự tôn trọng đầy đủ Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Tuyên bố cho biết, cách tiếp cận lấy người dân làm trung tâm đòi hỏi phải có công bằng trong lĩnh vực môi trường: Hành tinh và tất cả hệ sinh thái phải được xem là tài sản chung của toàn thể nhân loại hiện nay và trong tương lai. Con người phải là động lực cho tất cả các chính sách phát triển bền vững, và các tiến bộ cần được đánh giá không chỉ bằng GDP mà còn các biện pháp khác.

Tuyên bố khẳng định cam kết của các nghị sỹ trong việc nỗ lực hết mình tăng cường vai trò quốc gia làm chủ các mục tiêu phát triển bền vững, cụ thể là phổ biến các mục tiêu trên cho cử tri của mình.

Tuyên bố nêu rõ về hành động: “Là nghị sỹ, chúng ta phải ủng hộ những nỗ lực nhằm hoàn tất những mục tiêu trên cơ sở tôn trọng đặc điểm riêng của mỗi quốc gia. Trách nhiệm của chúng ta là rõ ràng, đó là đảm bảo các chính phủ có trách nhiệm với những mục tiêu mà họ cam kết thực hiện, và đảm bảo các luật và ngân sách liên quan được thông qua.”

Tuyên bố Hà Nội sẽ được gửi tới Hội nghị Thượng đỉnh của Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng Chín năm nay; là cơ sở cho việc đề xuất phương hướng và trách nhiệm của các nghị viện trong việc thúc đẩy thực hiện những mục tiêu phát triển bền vững mới, góp phần vào việc bảo vệ hòa bình, tăng cường hữu nghị hợp tác giữa các quốc gia, các nghị viện và thúc đẩy bước phát triển mới của cộng đồng quốc tế giai đoạn sau 2015.

Tại phiên bế mạc Đại hội đồng, Chủ tịch IPU Saber Chowdhury cảm ơn Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong việc chuẩn bị, đón tiếp Đoàn đại biểu nghị sỹ các nước về tham dự IPU-132.

Ông Saber Chowdhury nhấn mạnh năm 2015 là thời điểm định hình tương lai thế giới trong 20 năm tới. Theo đó, các nghị viện trên thế giới cần đoàn kết trong cơ chế IPU cấp toàn cầu. IPU-134 tại Zambia sẽ là cơ hội để các nghị viện, nghị sỹ trên thế giới tổng kết những gì đã làm được từ những văn kiện được thông qua tại IPU-132.

TIN LIÊN QUAN
Nguyễn Dũng
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều