Tương lai Win-Win

tin tức về Tương lai Win-Win mới nhất

Tương lai Win-Win: Số hóa điện lực năm 2025
 

16/11/2020

Huawei Better World Summit 2020 (Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến toàn cầu “Win-Win Future”), phiên họp Huawei Digital Power đã được tổ chức thành công vào ngày 30/10.