tú ông

tin tức về tú ông mới nhất

'Tú ông' điều hành 200 gái bán dâm từng du học Australia
 

14/01/2022

Hoàng là người có trình độ, từng du học Australia 4 năm. Sau khi về nước, anh ta kinh doanh tài chính rồi chuyển sang điều hành đường dây gái gọi.