ts. phan quốc việt

tin tức về ts. phan quốc việt mới nhất

Huấn luyện cho trẻ “khuyết tật thái độ”
 

23/01/2019

“Nghề sư phạm là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý'. Nghề giáo dục đặc biệt đối với trẻ khuyết tật càng cao quý hơn. Giáo dục trẻ khuyết tật thái độ, thiểu năng ý chí càng muôn vàn khó khăn và đầy nguy hiểm thì càng đáng trân trọng hơn nữa!