Việt Nam tuần hành hòa bình phản đối Trung Quốc lên báo chí quốc tế

Các hãng tin lớn như AP, AFP, Reuter... đã đưa nhiều tin, hình ảnh về cuộc tuần hành hòa bình tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng để phản đối sự hung hăng Trung Quốc trên vùng biển của Việt Nam.
Việt Nam tuần hành hòa bình phản đối Trung Quốc lên báo chí quốc tế - ảnh 1

Tờ Washington Post đưa tin


Việt Nam tuần hành hòa bình phản đối Trung Quốc lên báo chí quốc tế - ảnh 2

Bài báo trên Hãng tin Reuters

Việt Nam tuần hành hòa bình phản đối Trung Quốc lên báo chí quốc tế - ảnh 3

Financial Times dẫn lại tin từ AP

Việt Nam tuần hành hòa bình phản đối Trung Quốc lên báo chí quốc tế - ảnh 4

Trang ABC News đưa tin dẫn lại từ AP


Việt Nam tuần hành hòa bình phản đối Trung Quốc lên báo chí quốc tế - ảnh 5

Bài báo trên Radio Australia


 
Việt Nam tuần hành hòa bình phản đối Trung Quốc lên báo chí quốc tế - ảnh 6

Tờ Bangkok Post đưa tin theo AFP

Việt Nam tuần hành hòa bình phản đối Trung Quốc lên báo chí quốc tế - ảnh 7

Tờ New York Times đưa tin về hàng trăm người Việt nam đã tuần hành hòa bình phản đối hành động của Trung Quốc

Việt Nam tuần hành hòa bình phản đối Trung Quốc lên báo chí quốc tế - ảnh 8

Trang Irrawaddy đưa tin

Việt Nam tuần hành hòa bình phản đối Trung Quốc lên báo chí quốc tế - ảnh 9

Tờ Daily Mail của Anh đưa tin với nhiều hình ảnh dẫn lại từ AP

Việt Nam tuần hành hòa bình phản đối Trung Quốc lên báo chí quốc tế - ảnh 10

Trang Ấn Độ Ngày nay đưa tin

Lê Hương (tổng hợp)
Chủ đề :
 
List comment