Toạ đàm 'Nhận diện suy thoái và “tự chuyển hoá” qua báo chí truyền thông'

Sáng 27/10, Cổng thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Tạp chí Người làm báo, Báo Nhà báo & công luận tổ chức Tọa đàm “Nhận diện suy thoái và “tự chuyển hóa” qua báo chí truyền thông” nhân dịp 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga thành công

Cuộc Tọa đàm nhằm khẳng định giá trị của Cách mạng Tháng Mười (CMTM), nhận diện sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đồng thời phê phán nhận thức lệch lạc, chệch hướng, góp phần cùng toàn Đảng quyết tâm chống “giặc nội xâm” sửa chữa sai lầm, khuyết điểm xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng chính phru liêm chính, kiến tạo, tạo đột phá mới trong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược, củng cố được niềm tin của nhân dân tiếp tục trên con đường của CMTM.

Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Nhận diện suy thoái và “tự chuyển hóa” qua báo chí truyền thông” sáng 27/10. (Ảnh: Minh Thư)

Tọa đàm tập trung thảo luận 3 nội dung chính: Khẳng định những giá trị lịch sử và ảnh hưởng của CMTM đối với thế giới và Việt Nam và tương lai nhân loại. Nhận diện suy thoái và “tự chuyển hóa” của một bộ phận đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, những hệ lụy và nguyên nhân của suy thoái, “tự chuyển hóa”. Đề xuất các giải pháp quan trọng chống suy thoái và “tự chuyển hóa” với mục đích nhằm tuyên truyền ảnh hưởng của CMTM đối với Việt Nam qua các thời kỳ, phê phán những nhận thức lệch lạc, “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Phát biểu khai mạc, nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho hay: Thế giới đã trải qua 100 năm lịch sử kể từ CMTM Nga thành công. CMTM đã mở ra một thời đại mới, thời đại quá độ từ Chủ nghĩa Tư bản (CNTB) lên Chủ nghĩa Xã hội (CNXH). Sự xuất hiện một hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa cùng trào lưu đấu tranh vì độc lập dân tộc, hòa bình, tự do, dân chủ và tiến bộ xã hội đã làm cho CNTB phải điều chỉnh quan hệ sản xuất, chính sách xã hội; do đó CNTB đã tạm thời hóa giải được mâu thuẫn đối kháng nội tại. Cũng nhờ những điều chỉnh đó mà CNTB đã có bước phát triển mạnh, tạo được nhiều thành tựu cho quá trình tiến bộ của văn minh nhân loại.

Đồng chí Hồ Quang Lợi khẳng định, CNXH tuy mới ra đời, đã giành được nhiều thắng lợi huy hoàng, thành công vang dội trong đấu tranh giải phóng, giành độc lập tự do cho các dân tộc thuộc địa, “đưa người nô lệ thành người tự do” và tạo ra được nhiều thành tựu mới chinh phục thiên nhiên,giải phóng sức lao động của con người, xác lập địa vị mới của giai cấp công nhân và người lao động... Tuy nhiên do trải bước trên con đường mới, kinh nghiệm thực tiễn chưa nhiều, nhiều vấn đề còn mang tính thử nghiệm, cùng với sự nóng vội, bệnh chủ quan duy ý chí và giáo điều, các đảng cộng sản đã gặp những sai lầm trong tổ chức xây dựng mô hình xã hội mới. Có thể nói 100 năm qua, Chủ nghĩa xã hội ra đời và thắng thế, nhưng do những sai lầm, CNXH Đông Âu và Liên Xô sụp đổ sau 73 năm xây dựng, hệ thống CNXH tan rã và đang đứng trước nhiều khó khăn thử thách.

 Tọa đàm có sự tham dự của nhiều lãnh đạo các cơ quan báo chí, nhà báo lão thành, chuyên gia, giảng viên đại học… Trong đó có nhiều ý kiến phản biện sâu, phản bác những tư tưởng phủ định Chủ nghĩa Mác – Lê nin, giá trị lịch sử của CMTM, khẳng định chân lý của thời đại quá độ từ CNTB lên CNXH.

 

Đặc biệt, các đại biểu đã đề xuất những giải pháp quan trọng để diệt trừ tệ nạn tham nhũng, quét “giặc nội xâm”, đồng thời đề cao việc sửa lỗi hệ thống, kiên quyết xoá bỏ cơ chế xin cho, sửa sai triệt để công tác cán bộ, xoá bỏ vấn nạn mua chức, bán quyền, xử lý trách nhiệm người đứng đầu, đặc biệt là cần đột phá triệt để thực thi dân chủ.

Toạ đàm Nhận diện suy thoái và “tự chuyển hoá” qua báo chí truyền thông được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 100 năm CMTM thành công, cũng chính là một hành động để giới báo chí góp một tiếng nói trong tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Đặc biệt, cuộc đấu tranh chống “tự diễn biến, tự chuyển hóa” theo nội dung Nghị quyết TW 4 khóa XII, được thể hiện kịp thời trên diễn đàn báo chí - truyền thông đáp ứng yêu cầu tuyên truyền của Đảng, đúng tinh thần Nghị quyết, đúng đối tượng tuyên truyền, theo phương thức tuyên truyền phù hợp với từng loại hình báo chí, từng cơ quan báo chí.

Minh Thư
Chủ đề :
 
List comment