Phát động Giải Báo chí với phát triển bền vững 2018 trong lĩnh vực Giới và Môi trường

Ngày 28/6, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED), Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada (GAC) và Văn phòng Phát triển bền vững (Bộ Kế hoạch & Đầu tư) tổ chức lễ phát động “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2018”.

Tham dự lễ phát động có Đại sứ Canada tại Việt Nam, bà Ping Kitnikone; Viện trưởng Viện Nghiên cứu truyền thông phát triển, ông Trần Nhật Minh; đại diện các tổ chức xã hội quốc tế và Việt Nam, các đơn vị tài trợ, và đông đảo các nhà báo.

17 Mục tiêu phát triển bền vững (PTBV) toàn cầu (SGDs) đã được Việt Nam quốc gia hóa trong Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 (VSDGs) được ban hành tháng 5/2017 với 115 mục tiêu cụ thể để phù hợp với điều kiện và ưu tiên phát triển của quốc gia trên cơ sở kết quả thực hiện thành công các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDGs).

Khác với các mục tiêu thiên niên kỷ nhấn mạnh vai trò nhà nước, các mục tiêu phát triển bền vững đòi hỏi sự chung tay của mọi người, với khẩu hiệu quen thuộc “không để ai ở lại phía sau”.

Việc truyền thông về các mục tiêu phát triển bền vững, tiến trình thực hiện, những hạn chế, những tấm gương, câu chuyện thực hiện các mục tiêu quốc gia về PTBV đóng vai trò quan trọng trong việc khích lệ sự chung tay của mỗi người vào tiến trình phát triển.

Đại diện Ban Tổ chức trả lời các câu hỏi của khách mời trong Lễ phát động sáng 28/06/2018.

Giải Báo chí với phát triển bền vững 2018 dành cho các sản phẩm báo chí điện tử viết về hai lĩnh vực là Giới và Môi trường. Trong đó, lĩnh vực Giới ưu tiên các chủ đề: Định kiến giới; Bạo lực gia đình, bạo hành giới; Sức khỏe sinh sản và tình dục, quyền sinh sản; Giới trong giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số; Phụ nữ và tiếp cận thông tin; Phụ nữ trong bảo vệ và phát triển rừng; Sự tham gia của phụ nữ vào mọi lĩnh vực xã hội; LGBT; Bảo vệ trẻ em.

 

Lĩnh vực Môi trường ưu tiên các chủ đề như Bảo vệ môi trường, khai thác tài nguyên, khoáng sản, tiếp cận nguồn năng lượng bền vững, năng lượng tái tạo; Canh tác bền vững; Rác thải đại dương; Báo cáo phát triển bền vững của doanh nghiệp; Sự tham gia của cộng đồng trong quản lý và bảo vệ rừng; Bảo vệ động vật hoang dã.

BTC cho biết, thời hạn cuối nhận bài là 31/10/2018. Lễ trao giải sẽ diễn ra trong tháng 11/2018.
Các tác giả chủ động gửi tác phẩm đến địa chỉ Ban tổ chức: jsd@red.org.vn  theo mẫu đăng ký download trên trang trên trang jsd.phattrien.vn.        

Nguyễn Tuân
Chủ đề :
 
List comment