Những khoảnh khắc đẹp về các nhiếp ảnh gia đam mê tác nghiệp

Trong khi tác nghiệp, đôi khi các nhiếp ảnh gia làm mọi cách hoặc bất chấp mọi điều để có thể bấm được khung hình như ý.

Những khoảnh khắc ấy nếu được ai đó chụp lại sẽ rất vui nhộn ngộ nghĩnh, hoặc cũng có những khoảnh khắc cho thấy rất nguy hiểm mà chính họ không hề hay biết. Tất cả những khoảnh khắc ấy tựu chung một điều là nơi bản thân họ, sự đam mê và tận tâm với chụp ảnh là rất lớn.

Những khoảnh khắc đẹp về các nhiếp ảnh gia đam mê tác nghiệp - ảnh 1

Nguồn ảnh: 500px - Joe Melee
Những khoảnh khắc đẹp về các nhiếp ảnh gia đam mê tác nghiệp - ảnh 2

Nguồn ảnh: animalworld 
Những khoảnh khắc đẹp về các nhiếp ảnh gia đam mê tác nghiệp - ảnh 3

Không rõ tác giả.
Những khoảnh khắc đẹp về các nhiếp ảnh gia đam mê tác nghiệp - ảnh 4

Nhiếp ảnh gia Kawika Singson đang say sưa chụp núi lửa - Ảnh chụp bởi Chris Hirata
Nguồn ảnh: twistedsifer
Những khoảnh khắc đẹp về các nhiếp ảnh gia đam mê tác nghiệp - ảnh 5

Không rõ tác giả.
Những khoảnh khắc đẹp về các nhiếp ảnh gia đam mê tác nghiệp - ảnh 6

Nguồn ảnh: http://billyjane.tumblr.com/page/961

Những khoảnh khắc đẹp về các nhiếp ảnh gia đam mê tác nghiệp - ảnh 7

Nguồn ảnh: photo.net - Jason Friesen
Những khoảnh khắc đẹp về các nhiếp ảnh gia đam mê tác nghiệp - ảnh 8

Nguồn ảnh: reddit.com
Những khoảnh khắc đẹp về các nhiếp ảnh gia đam mê tác nghiệp - ảnh 9

Nguồn ảnh: 2daysdailly
Những khoảnh khắc đẹp về các nhiếp ảnh gia đam mê tác nghiệp - ảnh 10

Nguồn ảnh: 500px - Shamas Malik
Những khoảnh khắc đẹp về các nhiếp ảnh gia đam mê tác nghiệp - ảnh 11

Nguồn ảnh: Porfolios - Berry AdekAdek
Những khoảnh khắc đẹp về các nhiếp ảnh gia đam mê tác nghiệp - ảnh 12

Không rõ tác giả.
Những khoảnh khắc đẹp về các nhiếp ảnh gia đam mê tác nghiệp - ảnh 13

Nguồn ảnh: 500px - Veselin Malinov
Những khoảnh khắc đẹp về các nhiếp ảnh gia đam mê tác nghiệp - ảnh 14

Nguồn ảnh: thehiddenpersuader
Những khoảnh khắc đẹp về các nhiếp ảnh gia đam mê tác nghiệp - ảnh 15

Không rõ tác giả.
Những khoảnh khắc đẹp về các nhiếp ảnh gia đam mê tác nghiệp - ảnh 16

Nguồn ảnh: Telegraph - Guido Sterkendries
Những khoảnh khắc đẹp về các nhiếp ảnh gia đam mê tác nghiệp - ảnh 17

Nguồn ảnh: Rosphoto 
Những khoảnh khắc đẹp về các nhiếp ảnh gia đam mê tác nghiệp - ảnh 18

Nguồn ảnh: kiteboardingstuff
Những khoảnh khắc đẹp về các nhiếp ảnh gia đam mê tác nghiệp - ảnh 19

Nguồn: 500px - Dejan Smaic
Những khoảnh khắc đẹp về các nhiếp ảnh gia đam mê tác nghiệp - ảnh 20

Không rõ tác giả.
Những khoảnh khắc đẹp về các nhiếp ảnh gia đam mê tác nghiệp - ảnh 21

Nguồn ảnh: 500px - Abu Faisal AL-anezi
Những khoảnh khắc đẹp về các nhiếp ảnh gia đam mê tác nghiệp - ảnh 22

Tác giả: Christer Lindh
Những khoảnh khắc đẹp về các nhiếp ảnh gia đam mê tác nghiệp - ảnh 23

Nguồn ảnh: photoshelter - Corey Rich
Những khoảnh khắc đẹp về các nhiếp ảnh gia đam mê tác nghiệp - ảnh 24

Những khoảnh khắc đẹp về các nhiếp ảnh gia đam mê tác nghiệp - ảnh 25

Nguồn ảnh: 500px - Gleb Tarro
Những khoảnh khắc đẹp về các nhiếp ảnh gia đam mê tác nghiệp - ảnh 26

Nguồn ảnh: Imguir 
Những khoảnh khắc đẹp về các nhiếp ảnh gia đam mê tác nghiệp - ảnh 27

Nguồn ảnh: Nokiagang
Những khoảnh khắc đẹp về các nhiếp ảnh gia đam mê tác nghiệp - ảnh 28

Nguồn ảnh: 500px - Jonathan Thomas
Những khoảnh khắc đẹp về các nhiếp ảnh gia đam mê tác nghiệp - ảnh 29

Nguồn ảnh: 500px - Brandon Jennings
Những khoảnh khắc đẹp về các nhiếp ảnh gia đam mê tác nghiệp - ảnh 30

Những khoảnh khắc đẹp về các nhiếp ảnh gia đam mê tác nghiệp - ảnh 31

Nguồn ảnh: 500px - Timothée Taupin


 

Theo Tinhte.vn

Chủ đề :
 
List comment