Hơn 1.600 cán bộ, Đảng viên Bộ TT&TT quán triệt Nghị quyết Trung ương 5

Theo Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm, Đảng bộ Bộ TT&TT đang phải chỉ đạo, lãnh đạo những vấn đề rất mới, phức tạp, và 3 nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII sẽ như 'kim chỉ nam' định hướng những hành động, đề xuất của Bộ TT&TT.

Chiều 1/9, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ TT&TT tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII (diễn ra từ ngày 5 – 10/5/2017, tại Hà Nội).

Hội nghị được tổ chức theo phương thức trực tuyến tới 13 điểm cầu với tổng số hơn 1.600 cán bộ, Đảng viên tham dự, nhằm giúp các cấp ủy Đảng và mỗi cán bộ, Đảng viên nắm được những nội dung cơ bản của 3 nghị quyết gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 3/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 3/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12- NQ/TW ngày 3/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Thái Anh.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TT&TT cho biết: “Hiện nay, Đảng bộ Bộ TT&TT đang phải chỉ đạo, lãnh đạo những vấn đề rất mới, phức tạp như cơ cấu lại các doanh nghiệp nhà nước; đang tổng kết đánh giá, sửa đổi bổ sung Luật Công nghệ thông tin trong bối cảnh đang chuyển đổi sang nền kinh tế số, chuẩn bị cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0... Và 3 nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 sẽ như kim chỉ nam định hướng những hành động, đề xuất của Bộ TT&TT”.

Hội nghị được tổ chức theo phương thức trực tuyến tới 13 điểm cầu với sự tham dự của hơn 1.600 cán bộ, Đảng viên.

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Phan Tâm cũng lưu ý các cán bộ, Đảng viên rằng sau khi học tập phải triển khai, đưa 3 nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị chuyên biệt của Bộ TT&TT: “Việc học tập, quán triệt trên lớp chỉ là một phần. Quan trọng là từng chi bộ, Đảng viên phải tự học tập, đào sâu nghiên cứu, vận dụng vào thực tiễn công tác để nghị quyết và các chương trình hành động đi vào cuộc sống.

Đề nghị Bí thư các Đảng ủy, chi bộ trực thuộc, chi bộ cơ sở phải đưa các nội dung học tập, quán triệt, chương trình hành động vào sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ thường xuyên để làm cụ thể hóa hơn, sâu sắc hơn các nội dung học tập, quán triệt. Cần nghiêm túc quán triệt, học tập nghị quyết trong các hoạt động hàng ngày”.

 

Tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương Trần Hồng Hà đã trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Trần Hồng Hà truyền đạt những nội dung mới, cần lưu ý của 3 nghị quyết.

Phó Bí thư Đảng ủy Trần Hồng Hà đánh giá cao việc đổi mới phương thức học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng: “Các nghị quyết của trung ương về cơ bản đã có hết trên mạng Internet. Với các cơ quan Trung ương như Bộ TT&TT, gần như 100% Đảng viên đều có trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ cao, thì các cán bộ, Đảng viên phải căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, tự nghiên cứu chuyên sâu, học tập những nội dung trong nghị quyết có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của mình để vận dụng vào thực tiễn. Yêu cầu của Đảng là phải chuyển hóa những nội dung cơ bản của nghị quyết vào công việc thực tiễn”.

Nhấn mạnh các nghị quyết Trung ương 5 đều liên quan nhiều đến Bộ TT&TT, ông Trần Hồng Hà đã trao đổi những vấn đề cốt lõi, luận giải tư tưởng chỉ đạo trong 3 nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5.

Hội nghị đã giúp các cán bộ, Đảng viên của Bộ TT&TT hiểu đầy đủ hơn, đúng đắn hơn và sâu sắc hơn 3 nghị quyết quan trọng này.

Bình Minh
Chủ đề :
 
List comment