Đắk Lắk: Nhiều Đài truyền thanh xã không trả nhuận bút cho tác phẩm được đăng

Theo ra soát, trong số các đài truyền thanh xã tại huyện Cư Mgar – Đắk Lắk, hiện nay chỉ có đài truyền thanh xã Ea Mdroh thực hiện chi trả nhuận bút, thù lao cho tác giả có tác phẩm được đăng tải.

UBND huyện Cư M'gar nơi có nhiều Đài truyền thanh xã không chi trả cho nhuận bút cho các tác phẩm được đăng tải

Ngoài ra, hầu hết tất cả các xã trên địa bàn huyện này chưa thực hiện chi trả nhuận bút cho các tác phẩm được đăng tải theo đúng Quyết định của UBND tỉnh Đắk Lắk vì nhiều lý do.

Theo Quyết định 16/2014 QĐ-UBND quy định rõ về mức chi trả nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng tải trên đài truyền thanh các cấp. Tuy nhiên, đến nay mới chỉ có xã Ea Mdroh thực hiện được quy định tại quyết định trên.

Một số xã có đề xuất về việc chi trả nhuận bút, thù lao nhưng chưa thanh toán được. Còn lại, nhiều xã chưa thực hiện việc chi trả nhuận bút cho tác giả có tác phẩm được đăng phát trên đài theo quyết định của UBND tỉnh.

 

Ngoài chế độ chi trả nhuận bút, thù lao chưa được triển khai đồng bộ, hệ thống máy móc, thiết bị truyền thanh, phát thanh trên địa bàn huyện Cư Mgar được đầu tư từ năm 2003-2009 (có công suất từ 50-100W) đã hư hỏng trầm trọng, không đủ công suất hoạt động, không phủ được sóng trên địa bàn.

Bên cạnh đó, nhiều địa phương không đủ kinh phí để duy tu, bảo dưỡng nên hiện nay, nhiều thôn buôn, cụm dân cư không có hệ thống loa truyền thanh, nếu có cũng không hoạt động được. Hệ thống mã hóa, tắt/mở bằng code của các bộ thu FM hầu hết đã bị hư hỏng.

Trần Nhân-Hải Dương
Chủ đề :
 
List comment