Bộ TT&TT rà soát tình hình xây dựng văn bản năm 2018

Chiều 26/3, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng đã chủ trì cuộc họp rà soát tình hình xây dựng, ban hành các đề án và văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Bộ TT&TT.

Cùng tham dự cuộc họp có đại diện Văn phòng Chính phủ và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Toàn cảnh cuộc họp dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng.

Theo công bố tại cuộc họp, năm 2017, Bộ TT&TT được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao xây dựng và trình 21 đề án.

Đến nay đã có 13/21 đề án được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét và ký ban hành, 1 đề án rút khỏi chương trình, còn 7 đề án đang được Bộ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thiện để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt.

Năm 2018, Bộ TT&TT được giao xây dựng và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 9 đề án, trong đó 1 đề án trình trong quý 1, 3 đề án trình trong quý 2, và 5 đề án trình trong quý 4. Cũng trong năm 2018, Bộ TT&TT được giao nghiên cứu xây dựng 19 thông tư.

Các thành viên dự cuộc họp đã tích cực đóng góp ý kiến rà soát các đề án, thông tư, đặc biệt là có những nội dung phải trình ngay trong tháng 4, để trình sớm lên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo tiến độ ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong năm 2018.

 

Một số đề án, dự án đáng chú ý sẽ được xây dựng trong năm 2018 của Bộ TT&TT gồm: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tích hợp các chính sách hỗ trợ về thông tin, tuyên truyền cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc ít người, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo; Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ cho các thiết bị đa phương tiện – yêu cầu phát xạ;

Dự án Xây dựng hệ thống chia sẻ thông tin các cuộc tấn công mạng,  mối đe dọa, nguy cơ về an toàn thông tin trên mạng; Dự án Xây dựng hệ thống xử lý tấn công mạng Internet Việt Nam giai đoạn 2;

Thông tư ban hành quy hoạch băng tần 698-806Mhz cho thông tin di động IMT; Đề án xây dựng danh mục các công trình viễn thông quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia đáp ứng các tiêu chí quy định tại Quyết định số 45/2012/QĐ-TTg;

Đề án nâng cao năng lực thông tin đối ngoại các tuyến biên giới trên đất liền giai đoạn 2017 – 2020…

Bình Minh
Chủ đề :
 
List comment