truyền hình dvbt2

tin tức về truyền hình dvbt2 mới nhất

Số người thu xem truyền hình qua hạ tầng DVB-T2 miễn phí chiếm tỷ lệ cao nhất
 

16/04/2019

ICTnews - Theo VietnamTam, số người thu xem truyền hình qua hạ tầng mặt đất miễn phí tại Cần Thơ đạt tỷ lệ cao nhất là 42,2%, tại 12 tỉnh còn lại của khu vực sông Mê Kông là 40,5%.