truy vết

tin tức về truy vết mới nhất

F0 'ngắt kết nối', từ chối cung cấp thông tin bị xử lý như thế nào?
 

02/02/2021

'Chặn số điện thoại, từ chối cung cấp thông tin”, việc làm như vậy của các F0, F1 có thể dẫn tới dịch bệnh bùng phát trầm trọng hơn, là hành vi vi phạm pháp luật, tuỳ vào tính chất mức độ sẽ áp dụng các chế tài khác nhau.