trưởng SOM ASEAN 2020

tin tức về trưởng SOM ASEAN 2020 mới nhất

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng tham dự các cuộc họp ACCWG-PHE và ASCCO
 

01/09/2020

Ngày 01/9, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng trong vai trò Trưởng SOM ASEAN Việt Nam đã chủ trì một số cuộc họp theo hình thức trực tuyến.