Trường phổ thông Cao Sơn

tin tức về Trường phổ thông Cao Sơn mới nhất

Ngôi trường đặc biệt chỉ 'tuyển' thầy giáo ở Thanh Hóa
 

17/11/2020

Đã 12 năm từ ngày thành lập, Trường phổ thông Cao Sơn nằm giữa đại ngàn núi rừng ở Thanh Hóa chỉ có nam giáo viên giảng dạy.