trường Newton

tin tức về trường Newton mới nhất

Trường tư ở Hà Nội chủ động phương án giảng dạy online cho năm học mới
 

12/08/2021

Chủ động xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến cho năm học mới với các phương án dự phòng trong bối cảnh dịch Covid-19 là công việc mà nhiều cơ sở giáo đang chuẩn bị cho năm học mới.