trường Lômônôxốp

tin tức về trường Lômônôxốp mới nhất

Trường đầu tiên tại Hà Nội hỗ trợ học sinh từ Ukraine về học tập
 

17/03/2022

Trường THCS - THPT Lômônôxốp (Hà Nội) vừa thông báo sẽ tạo mọi điều kiện tối đa, hỗ trợ học sinh từ Ukraine về Việt Nam tiếp tục học tập.