trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố

tin tức về trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố mới nhất

TPHCM: Sáp nhập 7 trung tâm thành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
 

21/05/2019

UBND TPHCM vừa có quyết định bổ nhiệm nhân sự Ban giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) trên cơ sở sáp nhập 7 trung tâm khác.