trùm khủng bố

tin tức về trùm khủng bố mới nhất

CIA của Mỹ tìm ra trùm khủng bố Osama bin Laden nhờ dây phơi quần áo
 

01/08/2021

Tòa nhà bí mật của trùm khủng bố Osama bin Laden bị bại lộ do chi tiết dây phơi quần áo vào mỗi ban sáng.