trộm cắp trong bệnh viện

tin tức về trộm cắp trong bệnh viện mới nhất

Chân tướng nữ quái lang thang bệnh viện ở Đà Nẵng trộm tiền
 

17/02/2020

Lẻn vào phòng trực của bác sĩ, Bông lục túi xách của nữ điều dưỡng trộm tiền rồi giấu vào vùng kín.