trợ cấp tiền lương

tin tức về trợ cấp tiền lương mới nhất

Trường ngoài công lập dừng hoạt động vì Covid-19, giáo viên có được trợ cấp lương?
 

01/04/2020

Giáo viên phải ngừng việc trong thời gian thực hiện cách ly theo yêu cầu hoặc ngừng việc do đơn vị dừng hoạt động vì bị phong tỏa do dịch Covid-19 thì tiền lương được thực hiện theo nguyên tắc thỏa thuận nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.