trợ cấp lần đầu

tin tức về trợ cấp lần đầu mới nhất

Cán bộ, công chức vùng đặc biệt khó khăn được trợ cấp lần đầu 16 triệu đồng
 

10/05/2020

Từ 1/7/2020, số tiền trợ cấp lần đầu khi cán bộ, công chức nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (ĐBKK) sẽ có sự thay đổi.