trợ cấp BHXH

tin tức về trợ cấp BHXH mới nhất

BHXH Ninh Bình chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH ứng biến phòng chống dịch
 

01/09/2020

BHXH tỉnh có các giải pháp linh hoạt, kịp thời, nhằm bảo đảm quyền lợi và sự an toàn cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH trong thời điểm phòng, chống dịch Covid-19.