triển lãm thiết bị và công nghệ nông lâm ngư nghiệp vietnam growtech 2019

tin tức về triển lãm thiết bị và công nghệ nông lâm ngư nghiệp vietnam growtech 2019 mới nhất

Ngả mũ vì anh nông dân lớp 7 SX máy nông nghiệp người Nhật, Mỹ phải bỏ tiền mua
 

02/11/2019

Chỉ học hết lớp 7 nhưng anh nông dân Phạm Văn Hát đã sáng chế được 40 loại máy phục vụ sản xuất nông nghiệp. Máy hoạt động hiệu quả với giá bán chỉ bằng 1/3 - 1/10 máy Nhật khiến khách nước ngoài cũng phải bỏ tiền mua