Tri thức trẻ vì giáo dục

tin tức về Tri thức trẻ vì giáo dục mới nhất

3 công trình, sáng kiến xuất sắc nhất ở giải thưởng Tri thức trẻ vì giáo dục
 

15/11/2020

 Tối 14/11, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và một số đơn vị phối hợp tổ chức tổng kết và trao giải thưởng Chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2020.