trâu

tin tức về trâu mới nhất

Đi thăm trâu trong rừng, dắt luôn trâu lạ về bán lấy 20 triệu đồng
 

08/04/2022

Lên thăm trâu thả trên rừng, Lò Văn Sơn phát hiện trâu lạ đang ăn với trâu nhà mình nên dắt luôn về nhốt, sau đó đem bán với giá 20 triệu đồng.