trạm phát sóng

tin tức về trạm phát sóng mới nhất

Cuộc sống lẫn trong mây, gần sấm sét của những người 'chăn máy' trên đỉnh Hồng Lĩnh
 

12/02/2021

Trên đỉnh núi Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), 5 kỹ thuật viên ngày đêm thầm lặng với công việc chuyển phát thông tin, hình ảnh phục vụ bà con nhân dân trong khu vực. Có người đã gắn bó với nơi này suốt 21 năm qua.