trái phiếu doanh nghiệp

tin tức về trái phiếu doanh nghiệp mới nhất

Kiểm soát hoạt động kinh doanh bất động sản nhìn từ 'cơn địa chấn” Evergrande
 

29/09/2021

Nhìn từ Evergrande, Việt Nam cần kiểm soát hoạt động kinh doanh bất động sản trong đó bao gồm cả huy động trái phiếu bất động sản, 'bán lúa non' dự án và chặn đầu cơ, thổi giá.