trả lại người mất

tin tức về trả lại người mất mới nhất

Tình tiết bất ngờ vụ 'nhặt được 200 triệu trả người đánh mất' ở Hải Dương
 

17/09/2021

Sau khi nhận được thông tin người nhặt được 200 triệu trả lại người đánh mất, TP Hải Dương ra quyết định khen thưởng nhưng sau đó phải thu hồi.