top 5 người giàu nhất

tin tức về top 5 người giàu nhất mới nhất

Việt Nam có ngay 5 tỷ phú USD sau chuỗi ngày thị trường tăng kỷ lục
 

10/01/2021

Chỉ tính riêng 5 người giàu nhất sàn chứng khoán, giá trị tài sản của nhóm này đã tăng thêm gần 10.000 tỷ đồng. Trong đó, tài sản của người giàu nhất Việt Nam, tỷ phú Phạm Nhật Vượng, tăng nhiều nhất với 6.325 tỷ đồng