top 100 ngân hàng lớn nhất

tin tức về top 100 ngân hàng lớn nhất mới nhất

Việt Nam sẽ có ít nhất 2-3 ngân hàng lọt top 100 ngân hàng lớn nhất châu Á
 

22/02/2020

Đến năm 2025, Việt Nam có ít nhất 2-3 ngân hàng thuộc top 100 châu Á theo đề án 'Kế hoạch cơ cấu lại ngành dịch vụ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025'