Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán

tin tức về Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán mới nhất

'Bão' trên sàn chứng khoán thổi bay 1,4 tỷ USD của các đại gia Việt sau một tuần
 

14/05/2022

Với việc thị trường chứng khoán lần đầu giảm điểm tuần sáu liên tiếp sau hơn 10 năm, top 10 người giàu nhất sàn chứng Việt đều chung tình trạng nhìn tài sản 'bốc hơi' trong tuần qua (9-13/5/2022).