tổng thống trump cầm cờ việt nam

tin tức về tổng thống trump cầm cờ việt nam mới nhất

Thứ trưởng Ngoại giao nói về hình ảnh Tổng thống Trump cầm cờ Việt Nam
 

27/02/2019

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, việc lãnh đạo các quốc gia cầm lá cờ của quốc gia khác thể hiện sự tôn trọng với quan hệ giữa 2 nước.