tổng thầu

tin tức về tổng thầu mới nhất

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông sẽ chạy thương mại vào cuối năm nay?
 

24/07/2020

Nếu tổng thầu Trung Quốc và Ban Quản lý dự án đường sắt phối hợp tốt, Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông sẽ chạy thương mại vào cuối năm 2020.