Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam

tin tức về Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam mới nhất

Hoàn thiện chính sách BHXH, BHYT linh hoạt, đa dạng, hiện đại, hội nhập
 

20/07/2020

Tiếp tục phát triển và cải cách, hoàn thiện chính sách BHXH, BHYT linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại, hội nhập theo định hướng của Đảng và Chính phủ; cùng với đó, triển khai quyết liệt thực hiện chính sách BHXH tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả...