Tổng công ty Cửu Long

tin tức về Tổng công ty Cửu Long mới nhất

“Trùm” BOT Cửu Long liên quan cựu quan chức Bộ GTVT giờ ra sao?
 

01/09/2020

Tổng Công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long (Tổng Công ty Cửu Long) được Bộ GTVT thành lập vào ngày 20/07/2011 và là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, tổ chức theo mô hình công ty mẹ - con.