tôm hùm đất

tin tức về tôm hùm đất mới nhất

Chặn nhập lậu tôm hùm đất qua biên giới, phát động người dân không bao che, tiếp tay
 

24/05/2019

Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia vừa có văn bản gửi Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389 các Bộ, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát xử lý loài tôm càng đỏ (tôm hùm đất) nhập lậu.