tộc người thủy

tin tức về tộc người thủy mới nhất

Bài 2: Dân tộc Thủy - Nhiều bí ẩn cần giải mã
 

22/07/2020

Dân tộc Thủy đã được Viện Dân tộc học kết hợp với Ủy ban Dân tộc và Đại học Tổng hợp tổ chức hội nghị chính thức xác nhận vào năm 1973.