tờ khai y tế

tin tức về tờ khai y tế mới nhất

Mỗi hiệu thuốc là một chốt kiểm dịch, ứng dụng Bluezone hoạt động như thế nào?
 

29/04/2020

Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa ban hành văn bản số 2329/BYT-CNTT ngày 27/4/2020 về cung cấp thông tin liên quan bệnh hô hấp để phòng, chống COVID-19 gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố.