tổ chức an toàn thực phẩm

tin tức về tổ chức an toàn thực phẩm mới nhất

Kon Tum: Tập huấn các quy định về an toàn thực phẩm
 

24/07/2020

Nhằm nâng cao kiến thức về an toàn thực phẩm, Kon Tum đã tổ chức các lớp tập huấn các quy định của pháp luật và kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cơ sở, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống.