tinh giản chương trình

tin tức về tinh giản chương trình mới nhất

Giáo viên nói gì về nội dung giảm tải chương trình các môn học lớp 12?
 

02/04/2020

Bộ GD&ĐT vừa ban hành hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ 2 năm học 2019-2020 đối với các cấp học phổ thông để đảm bảo hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông theo kế hoạch năm học đã điều chỉnh.