tình dục đồng giới

tin tức về tình dục đồng giới mới nhất

Nam quan hệ đồng giới đối diện với những bệnh gì?
 

27/11/2020

Trong khi nhiễm HIV trong nhóm nghiện chích ma túy có xu hướng giảm, thì nhóm MSM (nam quan hệ tình dục đồng giới) lại có xu hướng ngày càng gia tăng và nguy cơ trở thành nhóm chính trong lây nhiễm HIV.