Tính đến 15/12, tổng thu NSNN từ đầu năm ước đạt 1.414,3 nghìn tỷ đồng

Báo cáo về tình hình kinh tế xã hội quý 4 và năm 2019 của Bộ Kế hoạch và đầu tư cho biết, tính đến ngày 15/12, tổng thu NSNN từ đầu năm ước đạt 1.414,3 nghìn tỷ đồng, bằng 100,2% dự toán năm.

Thu ngân sách Nhà nước năm 2019 (tính đến ngày 15/12) đạt dự toán năm, trong đó thu tiền sử dụng đất, thu từ dầu thô và thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu vượt mức dự toán, các khoản thu quan trọng khác như thu từ khu vực kinh tế ngoài Nhà nước, thu thuế thu nhập cá nhân... cũng đạt trên 90% dự toán năm.

Chi ngân sách năm 2019 đáp ứng các nhiệm vụ đầu tư phát triển, chi trả nợ, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hoạt động của bộ máy Nhà nước.

Tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/12/2019 ước tính đạt 1.414,3 nghìn tỷ đồng, bằng 100,2% dự toán năm, trong đó thu nội địa 1.146,2 nghìn tỷ đồng, bằng 97,7%; thu từ dầu thô 53,3 nghìn tỷ đồng, bằng 119,5%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 210,2 nghìn tỷ đồng, bằng 111,1%.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 151,7 nghìn tỷ đồng, bằng 85,4% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 191,4 nghìn tỷ đồng, bằng 89,5%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 218,6 nghìn tỷ đồng, bằng 90,5%; thu thuế thu nhập cá nhân 104,4 nghìn tỷ đồng, bằng 92,2%; thu thuế bảo vệ môi trường 56,6 nghìn tỷ đồng, bằng 82,1%; thu tiền sử dụng đất 130,4 nghìn tỷ đồng, bằng 144,9%.

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/12/2019 ước tính đạt 1.316,4 nghìn tỷ đồng, bằng 80,6% dự toán năm, trong đó chi thường xuyên đạt 927,9 nghìn tỷ đồng, bằng 92,8%; chi đầu tư phát triển 246,7 nghìn tỷ đồng, bằng 57,5%; chi trả nợ lãi 99,3 nghìn tỷ đồng, bằng 79,5%.

PV
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều