tỉnh Đắk Nông

tin tức về tỉnh Đắk Nông mới nhất

Đắk Nông chú trọng vào công tác giảm nghèo và an sinh xã hội
 

14/12/2021

Trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Nông luôn chú trọng vào công tác giảm nghèo và an sinh xã hội nên đạt được những thành công đáng ghi nhận.