tin tức Tây Nguyên

tin tức về tin tức Tây Nguyên mới nhất

Giá sầu riêng đầu vụ tăng cao từ 20-40%
 

17/08/2022

Hiện nay “thủ phủ sầu riêng” ở Tây Nguyên bắt đầu vào vụ thu hoạch, giá sầu riêng năm nay cao hơn từ 20 - 40%.