tin tức lạng sơn

tin tức về tin tức lạng sơn mới nhất

Mục tiêu xây dựng nông thôn mới của tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025
 

05/12/2021

Sau khi đã đạt được nhiều thành tựu trong 10 năm xây dựng nông thôn mới, tỉnh Lạng Sơn tiếp tục đề ra những mục tiêu cho chặng đường 5 năm tới trên tinh thần 'xây dựng nông thôn mới không có điểm kết thúc'.