tin tức Hải Dương

tin tức về tin tức Hải Dương mới nhất

Huyện cuối cùng của Hải Dương về đích nông thôn mới
 

23/11/2021

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định 1961/QĐ-TTg công nhận huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.