tin tặc

tin tức về tin tặc mới nhất

Bộ Công an cảnh báo lỗ hổng an ninh mạng mới: Giải pháp nào để khắc phục toàn diện?
 

06/06/2020

Thời gian gần đây, Bộ Công an cảnh báo việc tin tặc đang lợi dụng hai lỗ hổng mạng CVE-2017-11317 và CVE-2019-18935 trên các trang và cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.