tin học

tin tức về tin học mới nhất

Bộ GD&ĐT đưa nội dung giảng dạy về an toàn trên môi trường mạng vào giờ học tin học
 

28/11/2021

Những diễn biến phức tạp của tội phạm công nghệ cao khiến trẻ em ngày càng đứng trước nhiều nguy cơ xâm hại, Bộ GD&ĐT cần đưa nội dung giảng dạy về an toàn trên môi trường mạng vào giờ học tin học.