Từ khóa: covid

Việt Nam phát huy vai trò Chủ tịch ASEAN trong ứng phó dịch Covid-19
 

1 giờ trước

Với vai trò là Chủ tịch ASEAN trong năm 2020, Việt Nam đã cùng các nước ASEAN triển khai nhiều biện pháp và kế hoạch hành động nhằm chủ động ngăn chặn và ứng phó với đại dịch.